• GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

 • MET VEERKRACHT VOORUIT

 • 10 MAART | 10.00 - 22.00 UUR | KEILEPAND - KEILESTRAAT 9 - M4H

 • GA IN GESPREK MET DE BURGEMEESTER, WETHOUDERS, LIJSTTREKKERS EN BETROKKEN ROTTERDAMMERS.

 • Aan de vooravond van de Rotterdamse Gemeenteraadsverkiezingen gaan burgemeester Ahmed Aboutaleb, wethouders Arjan van Gils (D66), Bas Kurvers (VVD) en Roos Vermeij (PvdA) en een groot aantal lijsttrekkers op 10 maart tijdens een 12-uur durend verkiezingsprogramma in gesprek met experts, jongeren en betrokken Rotterdammers over de toekomst van hun stad. Over de grote en complexe maatschappelijke uitdagingen en met name over welke zaken voor bewoners en ondernemers urgent zijn. Over wat er goed gaat in de stad, maar vooral over wat er echt beter en anders moet.

 • 10.00 - 11.00 UUR

  IN GESPREK MET BURGEMEESTER AHMED ABOUTALEB


 • 11.15 - 12.45 UUR

  VAN WIE IS DE STAD?


 • 12.45 - 13.30 UUR

  LUNCHPAUZE


 • 13.45 - 15.15 UUR

  BETAALBAAR WONEN


 • 15.45 - 17.45 UUR

  DE TOEKOMST VAN DE HAVEN


 • 17.30 - 19.00 UUR

  DINER


 • 19.30 - 22.00 UUR

  IN GESPREK MET DE LIJSTTREKKERS

 • 10.00 - 11.00 UUR

  IN GESPREK MET BURGEMEESTER
  AHMED ABOUTALEB

  Burgemeester Aboutaleb wordt door Dionne Abdoelhafiezkhan geïnterviewd over hoe het is om burgervader te zijn. Over hoe hij aankijkt tegen de toenemende tweedeling en de positie van jongeren in Rotterdam. Ook gaat het gesprek over de relatie tussen overheid en burger en over welke mogelijkheden hij ziet om als Rotterdamse gemeenschap veerkrachtig uit de Corona-crisis te komen, mentaal én economisch. En over de klimaatopgave en de digitalisering van de economie. Jongeren krijgen in de tweede helft van het gesprek de gelegenheid op zijn uitspraken te reageren en vragen te stellen.


  Kon jij er helaas niet bij zijn? Hieronder kan je het programma terugkijken!


  Het gesprek wordt gevoerd met:


  Burgemeester

  Ahmed Aboutaleb

  Burgemeester
  Burgemeester

  Dionne Abdoelhafiezkhan

  Moderator

  11.15 - 12.45 UUR

  VAN WIE IS DE STAD?

  Hoe rechtvaardig en inclusief is onze stad Rotterdam? Wie mogen en kunnen meedoen, wie worden uitgesloten? Wie heeft er wel en wie heeft er geen stem en wie kunnen wel en niet meebeslissen over hoe Rotterdam zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Wie vertrouwt wie nog en hoe is de relatie tussen overheid en de burgers? Neemt de burger haar/zijn verantwoordelijkheid voldoende? Wat doet de polarisatie met de stad? En hoe staat het met racisme en discriminatie op het werk, op de woningmarkt, bij sportbeoefening, op school en bij het uitgaan?


  Wethouder Roos Vermeij wordt door Evita de Roode bevraagd over hoe de stad er wat haar betreft voor staat. Wat is er de afgelopen jaren ten goede veranderd, wat is mislukt en wat moet de komende bestuursperiode echt anders worden aangepakt?

  Kon je er helaas niet bij zijn? Hieronder kan je het programma terugkijken!

  Burgemeester

  Roos Vermeij

  Wethouder
  Burgemeester

  Evita de Roode

  Moderator


  Het gesprek wordt verder gevoerd met:  Burgemeester

  Malique Mohamud

  Niteshop/Concrete Blossom
  Burgemeester

  Frank van Steenbergen

  Drift
  Burgemeester

  Ivana Pilipovic

  LOKAAL
  Burgemeester

  Sami Martins Ribeiro

  Hogeschool Rotterdam/Included
  Burgemeester

  Rianne Poortvliet

  Teamchef Programma
  Politie voor Iedereen

  12.45 - 13.30 UUR

  LUNCHPAUZE

  13.45 - 15.15 UUR

  BETAALBAAR WONEN

  Wie kan er nog in de stad wonen? Huur- en koopwoningen worden voor veel van de Rotterdammers onbetaalbaar. Starterswoningen zijn voor jongeren financieel onbereikbaar, jonge gezinnen kunnen niet doorstromen naar grotere woningen en de snel oplopende hoogte van de koopsommen is voor slechts enkelen nog op te brengen. Gentrificatie manifesteert zich in veel buurten in de stad, het woonprotest zwelt aan en de roep om het 'recht op wonen' klinkt steeds luider. Welke oplossingen zijn er voor deze wooncrisis, wat is de rol van de lokale overheid, van de woningcorporaties en de projectontwikkelaars? En kunnen de bewoners, de woningzoekenden, het heft ook in eigen hand nemen door als wooncoöperatie zelf te gaan bouwen?


  Bas Kurvers wordt door Hasna El Maroudi geïnterviewd over hoe deze crisis ook in Rotterdam heeft kunnen toeslaan en welke rol het Rotterdamse stadsbestuur heeft bij het oplossen van dit grote probleem. Wat is er de afgelopen collegeperiode aan ingrepen vanuit de gemeente tot stand gebracht om de woningbouw te versnellen? Welk beleid is wel en wat is niet succesvol geweest. Welke blokkades moeten er uit de weg geruimd worden om de woningmarkt de komend tien jaar te verruimen?

  Kon je er helaas niet bij zijn? Hieronder kan je het programma terugkijken!

  Burgemeester

  Bas Kurvers

  Wethouder
  Burgemeester

  Hasna El Maroudi

  Moderator

  Het gesprek wordt verder gevoerd met:  Burgemeester

  Mohamed el Achkar

  Bestuurder
  Burgemeester

  Arie Lengkeek

  Operatie Wooncoöperatie
  Burgemeester

  Rachid Benhammou

  Wat we doen
  Burgemeester

  Mustapha Eaisaouiyen

  Recht op de Stad
  Burgemeester

  Helma Born

  Regiodirecteur BPD
  Regio Zuid-West
  Burgemeester

  Reimar von Meding

  KAW Architects

  15.45 - 17.15 UUR

  DE TOEKOMST VAN DE HAVEN

  De haven van Rotterdam is nog steeds de grootste van Europa en vijfde op de wereldranglijst. Maar de haven is ook de vuilste van Europa en verantwoordelijk voor 13,5% van de CO2-uitstoot van Nederland. Hoe ziet de toekomst er uit wat betreft industrie, innovatie, werkgelegenheid en hoe gaat de haven een relevante en noodzakelijke bijdrage leveren aan de reductie van CO2? Op welke manieren en in welk tempo wordt de grote energietransitie ter hand genomen? Wat betekent dit voor de mensen die in de haven werken? Biedt de circulaire economie nieuwe kansen? En is er nog een voldoende mentale verbinding tussen de haven en de Rotterdammers?


  Wethouder Arno Bonte wordt door journalist Dore van Duivenbode bevraagd op hoe de Rotterdamse Haven verandert. Welke stappen zijn in de afgelopen bestuursperiode al gezet, wat moet er de komende jaren absolute prioriteit krijgen?

  Kon je er helaas niet bij zijn? Hieronder kan je het programma terugkijken!
  Burgemeester

  Arno Bonte

  Wethouder
  Burgemeester

  Dore van Duivenbode

  Moderator


  Het gesprek wordt verder gevoerd met:  Burgemeester

  Anna Handschuh

  Hogeschool Rotterdam
  Burgemeester

  Alice Krekt

  Deltalinqs
  Burgemeester

  Igno Notermans

  Drift
  Burgemeester

  Mark Stoelinga

  Port of Rotterdam
  Burgemeester

  Jaap van Dokkum

  innocent

  17.30 - 19.00 UUR

  DINER

  19.30 - 22.00 UUR

  IN GESPREK MET LIJSTTREKKERS

  Op 16 maart gaat Rotterdam naar de stembus om een nieuwe Gemeenteraad te kiezen en van daaruit tot een nieuw College van Burgemeester en Wethouders te komen. De startvraag voor alle deelnemende lijsttrekkers van de Rotterdamse politieke partijen is: 'in wat voor een stad wil je in 2050 leven en wat zijn de besluiten die je de komende bestuursperiode gaat nemen om aan die ambitie bij te dragen?' Verder gaan de moderatoren Cemil Yilmaz en Dore van Duivenbode de lijsttrekkers bevragen over hoe zij aankijken tegen de grote stedelijke vraagstukken van deze tijd en welke prioriteiten er in hun verkiezingsprogramma's staan.


  Welke besluiten gaan zij nemen ten aanzien van de wooncrisis en de noodzakelijke transities in de Rotterdamse haven. En hoe gaan zij de vertrouwensrelatie met de burgers herstellen en alle Rotterdammers betrekken bij het samen maken van de stad: van, voor en door iedereen? Gedurende het programma is er de gelegenheid voor alle Rotterdammers, en in het bijzonder jongeren, vragen aan de lijstrekkers te stellen.  Kon je er helaas niet bij zijn? Hieronder kan je het programma terugkijken!

  Cemil

  Cemil Yilmaz

  Moderator
  Burgemeester

  Dore van Duivenbode

  Moderator
  Burgemeester

  Robert Simons

  Leefbaar Rotterdam
  Burgemeester

  Vincent Karremans

  VVD
  Burgemeester

  Chantal Zeegers

  D66
  Burgemeester

  Richard Moti

  PvdA
  Astrid

  Astrid Kockelkoren

  GroenLinks
  Burgemeester

  Faouzi Achbar

  DENK
  Burgemeester

  Christine Eskes

  CDA
  Burgemeester

  Mieke Megawati Vlasblom

  Bij1
  Burgemeester

  Imane Elfilali

  Volt
  Burgemeester

  Ardi Oostdijk

  Forum voor Democratie
  Ellen

  Ellen Verkoelen

  50 Plus Rotterdam
  Ellen

  Ruud van der Velden

  Partij voor de Dieren
  Burak

  Burak Yildiz

  Socialisten 010
  Theo width=

  Theo Coskun

  SP

  MELD JE AAN EN
  DOE MEE AAN HET GESPREK!

  Rotterdammers worden uitgenodigd aan het programma deel te nemen: te komen luisteren naar de interviews de gesprekken die worden gevoerd en de meningen en politieke ambities die worden gedeeld. Bij ieder programma is er in het tweede deel gelegenheid tot het stellen van vragen.

  Meld je aan en stel je vragen!

  NIEUW ROTTERDAM
  PODIUM VOOR DE STAD VAN MORGEN

  Hogeschool Rotterdam, Pakhuis de Zwijger en Albeda College slaan de handen ineen. Vanaf september start 'Nieuw Rotterdam - podium voor de stad van morgen', een plek waar op intensieve wijze met betrokken en belanghebbende Rotterdammers het gesprek gaat worden gevoerd over de toekomst van de stad, over de urgente lokale stedelijke vraagstukken en de oplossingen daarvoor. Een extra accent komt daarbij te liggen op de stem en inbreng van jongeren.

  Nieuw Rotterdam is een initiatief van:  Burgemeester
  Burgemeester
  Albeda

  Voor vragen en meer informatie: 10maart@nieuwrotterdam.nl